top of page
Young woman standing alone on lake footb

Servizzi għal "Kriżi fit-Tqala" f'Malta

F’Malta huwa importanti ħafna li tkun taf min hu min meta tiġi biex tfittex informazzjoni jew parir dwar għażliet waqt it-tqala. Din il-paġna tiġbor fil-qosor liema servizzi għandek tevita, liema servizzi għandhom jiġu avviċinati b'kawtela, u liema servizzi huma pro-choice u jistgħu jiġu fdati li jagħtu informazzjoni affidabbli.

Evita: Servizzi ta 'kriżi waqt it-tqala' minn gruppi kontra l-għażla

Jekk qed tfittex abort, żomm 'il bogħod mis-servizzi ta "kriżi fit-tqala" minn gruppi kontra l-għażla.

Għalkemm jista' jinstema' qisu servizz b'intenzjonijiet tajba - jgħinuna għan-nisa li għandhom problemi finanzjarji u soċjali waqt it-tqala - numru ta 'servizzi għal kriżi fit-tqala (pregnancy crisis services) f'Malta huma mmexxija minn gruppi kontra l-għażla tal-abort. Hawn huma ftit eżempji:

 

Life Line Malta, helpline li joffri "appoġġ għall-kriżi fit-tqala" huwa inizjattiva tal-fondazzjoni LifeNetwork. Ix-xelter Dar Tgħanniqa t’Omm huwa amministrat ukoll mill-fondazzjoni LifeNetwork. Huwa fatt magħruf li LifeNetwork huwa affiljat mal- Aġenda Ewropa (hekk jgħid fil-websajt tagħhom). L-Aġenda Ewropa hija netwerk politiku estrem li għandu l-għan li jreġġa 'lura d-drittijiet tal-bniedem u l-protezzjoni tal-ugwaljanza fl-Ewropa kollha. Huma kontra drittijiet ta' nies LGBTIQ +, kif ukoll kontra l-kontraċezzjoni, l-għażla tal-abort, u teknoloġiji riproduttivi bħall-IVF.

 

Il-websajt tal-Life Line Malta għandha konnessjonijiet ċari mal-organizzazzjoni Amerikana Heartbeat International u s-servizz tagħha Option Line. Heartbeat International hija deskritta fuq Wikipedia bħala "assoċjazzjoni Kristjana internazzjonali li tappoġġja ċentri ta' tqala fi kriżi. Ma toffrix, tirrakkomanda, jew tirreferi għall-aborti. Heartbeat International tgħallem lill-membri affiljati tagħha biex jagħmlu r-reklamar tagħhom daqs li kieku huma kliniki li jipprovdu riferimenti għall-kontraċezzjoni jew l-abort. Tħarreġ ukoll dwar kif jistgħu jiskoraġġixu lin-nisa tqal milli jaċċessaw l-abort, u kif jiskoraġġixxu lin-nisa żgħażagħ milli jużaw kontraċezzjoni ta' emerġenza (morning after pill), pilloli kontraċettivi, jew IUDs."

 

HOPE huwa servizz ta' appoġġ għall-kriżi fit-tqala amministrat mill-organizzazzjoni kontra l-għażla tal-abort Gift of Life Malta .

 

L-għan ta' ċertu servizzi għal kriżi fit-tqala huwa li jipprevjenu l-aborti, u kien hemm rapporti ta' nisa li ġew intimidati wara li kkuntattjaw ċertu servizzi f'Malta biex ma jħalluhomx jagħmlu abort. Nisa vulnerabbli li jikkuntattjaw tali servizzi jistgħu ma jkunux kompletament konxji tal-intenzjonijiet u l-aġenda vera tagħhom, u jistgħu jaħsbu li tali servizzi joffru informazzjoni imparzjali dwar l-għażliet kollha fit-tqala. Ċertament mhux il-każ.

 

Nagħmluha ċara li bħala organizzazzjoni nirrakkomandaw li l-pubbliku u speċjalment in-nisa tqal jibqgħu 'l bogħod minn dawn it-tip ta' servizzi.

Avviċinahom b'kawtela: Servizzi ta 'appoġġ għat-tqala mmexxija mill-Gvern jew mill-Knisja.

L-abort jibqa’ kompletament illegali f’Malta u l-posizzjoni uffiċjali tal-gvern tibqa’ kontra l-abort fiċ-ċirkostanzi kollha. Għalhekk, is-servizzi provduti mill-gvern f’Malta, inkluż is-servizzi soċjali (magħrufa bħala l-Fondazzjoni tas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali jew Aġenzija Appoġġ), ma jistgħux jiġu fdati biex jirreferu għal servizzi tal-abort. Kuntrarju għat-twemmin ta' ħafna nies, m'hemm l-ebda rekwiżit fil-liġi Maltija biex tirrapporta nisa li beħsiebhom jagħmlu abort, u kwalunkwe referenza għal trabi fil-ġuf tneħħiet mill-aħħar reviżjoni tal-Att dwar il-Protezzjoni tat-Tfal.

F'dawn l-aħħar snin kien hemm tal-inqas kas wieħed ta' social worker li rrapurtat mara li kellha l-intenzjoni li tagħmel abort lill-pulizija. Aħna nemmnu li dan kien każ iżolat u m’aħniex konxji ta’ xi policy fi ħdan is-servizzi soċjali li tordna lis-social workers jirrapurtaw nisa li beħsiebhom jagħmlu abort lill-pulizija. Madankollu, każ bħal dan jista' jerġa' jiġri fil-futur.

Is-servizzi ta’ appoġġ waqt it-tqala mmexxija mill-Gvern u mill-Knisja jistgħu jkunu inqas militanti minn gruppi kontra l-għażla fl-isforzi tagħhom biex iwaqqfu n-nisa milli jagħmlu l-abort, iżda xorta waħda għandha tiġi eżerċitata l-kawtela u ġeneralment m’għandekx tiżvela lil dawn l-organizzazzjonijiet li bi ħsiebek tagħmel abort.

Is-servizzi ta’ appoġġ waqt it-tqala mmexxija mill-gvern jinkludu Benniena u Servizz Għożża. Servizzi ta’ appoġġ waqt it-tqala mmexxija mill-Knisja huma offruti mill-Fondazzjoni St Jeanne Antide (SJAF).

Organizzazzjonijiet u servizzi favur l-għażla (pro-choice)

Pro-choice ma tfissirx favur l-abort. Ifisser li tirrispetta d-deċiżjonijiet tan-nisa, ikunu xi jkunu. Organizzazzjonijiet pro-choice mhux se jħeġġuk biex tagħmel abort, iżda jipprovdu informazzjoni korretta dwar l-abort u jekk tagħżel li jkollok abort jistgħu jirreferuk għal kiniks u servizzi tal-abort leġittimi.

 

Jekk tixtieq tiddiskuti l-għażliet tiegħek waqt it-tqala, inkluż l-għażla tal-abort, għandek tfittex appoġġ minn servizzi li huma magħrufin li huma pro-choice bħal FPAS MaltaAbortion Support Network. Jekk għandek bżonn għajnuna materjali waqt it-tqala, il-Fondazzjoni Women for Women tista' tgħinek.

bottom of page