top of page
Graphs

Statistiki tal-Abort f’Malta

M'hemm l-ebda statistika uffiċjali tal-gvern maħruġa fuq l-abort f'Malta. Minkejja dan in-nuqqas ta' statistiki uffiċjali dwar qasam daqshekk importanti tal-kura tas-saħħa tan-nisa, huwa stmat li n-numru ta’ nisa li huma normalment residenti f’Malta u jkollhom abort huwa ta’ mill-inqas 300 fis-sena. Din l-istima hija bbażata fuq informazzjoni mhux kompluta u numru ta' suppożizzjonijiet, u x'aktarx li din il-figura hija ferm inqas min-numru veru ta' nisa li jfittxu abort.

 

Nafu b’ċertezza li matul dawn l-aħħar 10 snin, medja ta’ 57 mara minn Malta kellhom abort fl-Ingilterra jew Wales kull sena. Dan huwa bbażat fuq numri uffiċjali pprovduti mill-gvern tar-Renju Unit.

 

Madankollu, dan ma jkoprix in-numru kollu ta' nisa minn Malta li jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom għal abort. L-istatistika tal-gvern tar-Renju Unit tinkludi biss l-Ingilterra u Wales, mhux ir-Renju Unit kollu. Huwa fatt magħruf ukoll li l-Italja hija destinazzjoni ewlenija għan-nisa residenti f’Malta li qed ifittxu abort, iżda sfortunatament l-Italja ma tippubblika l-ebda informazzjoni utli dwar l-abort ibbażat fuq il-pajjiż tar-residenza. In-nisa li m'humiex detenturi ta' passaport ta' l-UE/ŻEE/Renju Unit jistgħu jeħtieġu viża biex iżuru r-Renju Unit, u dawn iċ-ċittadini ta 'pajjiżi terzi ġeneralment ikollhom jibqgħu fiż-żona Schengen meta jivvjaġġaw għall-abort. Minn informazzjoni pprovduta lilna minn Abortion Support Network, numru ta' nisa minn Malta li għandhom diffikultà biex jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit qed jagħżlu l-Olanda bħala d-destinazzjoni tagħhom, minħabba li l-Olanda għandha limitu ta' ġestazzjoni ta' 21 ġimgħa f'ħafna każijiet, ogħla minn ħafna pajjiżi oħrajn.

 

L-organizzazzjonijiet pro-choice f'Malta ġeneralment jaqblu fuq l-istima li n-numru ta' nisa minn Malta li għamlu abort f'pajjiżi oħra (minbarra l-Ingilterra u Wales) huwa ta' l-inqas daqt in-numru li jkollhom aborti fl-Ingilterra u f'Wales. Dan jipproduċi stima konservattiva ta' mill-inqas 100 mara minn Malta li jivvjaġġaw barra minn Malta għal abort kull sena.

 

Wieħed irid ukoll janalizza l-mod l-ieħor ta' kif n-nisa f'Malta jaċċessaw l-abort - billi jordnaw pilloli tal-abort onlajn li mbagħad jiġu kkunsmati f'Malta. Il-Fondazzjoni tad-Drittijiet tan-Nisa, fid-dokument ta ’pożizzjoni tagħha dwar id-drittijiet riproduttivi ppubblikati fl-2018 , iddikjarat li permezz ta’ komunikazzjoni personali ma' Rebecca Gomperts, il-fundatriċi ta’ Women on Web, huma ġew infurmati li Women on Web tassisti madwar 100 klijent minn Malta kull sena.

 

Din iċ-ċifra x'aktarx tkun biss frazzjoni tan-numru veru ta' nisa li jużaw pilloli tal-abort f'Malta. Il-Women on Web hija biss waħda minn żewġ organizzazzjonijiet ewlenin li jibagħtu pilloli tal-abort lil klijenti f'Malta - l-oħra tkun Women Help Women. Women Help Women ma tirrilaxxax informazzjoni dwar in-numru ta' klijenti megħjuna. Barra minn hekk, apparti dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet, hemm diversi modi oħra kif in-nisa f'Malta jistgħu jiksbu pilloli tal-abort, kif turi sempliċi tfittxija fuq l-internet.

 

Għalhekk, l-organizzazzjonijiet pro-choice ġeneralment jaqblu fuq l-istima li n-numru ta' nisa f'Malta li jużaw pilloli tal-abort kull sena huwa ta' l-inqas darbtejn ogħla miċ-ċifra ta' klijenti megħjuna minn Women on Web. Għalhekk stima hi ta' 200 mara f'Malta li jiksbu pilloli għall-abort kull sena. Miżjud man-numru ta' nisa li jivvjaġġaw barra, dan jipproduċi total ta' mill-inqas 300 mara residenti f'Malta li jagħmlu abort kull sena.

 

Il-pandemija ta' COVID-19 ipprovdiet opportunità ġdida biex tinvestiga l-għadd ta’ nisa f’Malta li għamlu abort. Matul il-pandemija, Malta għalqet l-ajruport tagħha għal kważi l-vjaġġaturi kollha għal tliet xhur fl-ewwel nofs tal-2020. Dan għamel l-ivvjaġġar barra l-pajjiż għal abort aktar diffiċli, iżda mhux impossibbli. Minn informazzjoni pprovduta lilna miż-żewġ organizzazzjonijiet ewlenin li jibagħtu pilloli tal-abort għal Malta, nistgħu nikkonfermaw li matul ix-xahrejn ta' lockdown meta r-restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar kienu fis-seħħ, 56 mara f'Malta ntbagħtulhom pilloli tal-abort . L-estrapolazzjoni ta' din id-dejta fuq sena tagħti ċifra ta' 336 abort. Għal darb'oħra, din iċ-ċifra x'aktarx hija iktar baxxa minn dik rejali minħabba li hemm modi oħra kif in-nisa f'Malta jistgħu jiksbu l-pilloli tal-abort, u aħna konxji wkoll ta' każijiet fejn in-nisa setgħu jivvjaġġaw barra minn Malta għal abort minkejja r-restrizzjonijiet ta' l-ivvjaġġar fis-seħħ.

 

L-informazzjoni pprovduta lilna waqt il-pandemija COVID-19 hija evidenza pjuttost qawwija li ċ-ċifra ta’ 300 abort fis-sena hija iktar baxxa miċ-ċifra reali.

 

Huwa importanti wkoll li jsiru paraguni ma' l-Irlanda - pajjiż b'liġijiet stretti fuq l-abort li ġew riformati reċentement - fejn in-nisa wkoll fittxew aborti billi jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit u jordnaw pilloli tal-abort minn organizzazzjonijiet inkluż Women on Web. Għalhekk, is-sorsi tad-dejta biex jiġu prodotti stimi tan-numri tal-aborti fl-Irlanda qabel il-legalizzazzjoni kienu l-istess bħal dawk użati għal Malta hawn fuq. Wara l-legalizzazzjoni tal-abort fl-Irlanda u l-pubblikazzjoni tal-ewwel sena sħiħa ta’ statistika dwar l-abort legali, deher ċar li l-istimi tan- numri ta’ abort qabel il-legalizzazzjoni kienu iktar baxxi min-numri veri. Għalhekk huwa probabbli wkoll li l-istimi tagħna għal Malta huma bl-istess mod iktar baxxi min-numri veri.

 

 

bottom of page