Qed tikkonsidra abort, u tgħix f'Malta?

Din il-paġna hija għal nisa f'Malta li qed jikkunsidraw l-abort, u fiha informazzjoni fuq l-abort, u fuq servizzi ta' l-abort.

Aħna nifhmu li dan jista' jkun żmien diffiċli għalik. Li tiddeċiedi jekk tixtieqx tkompli bi tqala mhux dejjem hi deċiżjoni faċli. Aħna ktibna din il-paġna biex inwasslu informazzjoni fuq is-suġġett ta' l-abort, u ngħinu lil nisa Maltin jiddeċiedu għalihom infushom. Aħna qatt ma ngħidu lin-nisa jekk dawn għandhomx jkollhom abort; din hija deċiżjoni li l-mara biss tista' tieħu.

Għalkemm huwa meqjus bħala servizz tas-saħħa essenzjali madwar id-dinja, l-abort huwa illegali ġewwa Malta f'kull ċirkostanza, u għalhekk servizzi tal-abort mhumiex provduti fl-isptarijiet ta' Malta. Minkejja dan, mijjiet ta' nisa Maltin jirrikorru għall-abort kull sena billi jsiefru jew jużaw pilloli abortivi. Fl-aħħar ħames snin l-ebda mara f'Malta ma ttellgħet il-qorti ħabba li għamlet abort, u l-ebda mara ma ntbagħtet il-ħabs minħabba abort fl-aħħar ħamsa u għoxrin sena.

Iż-żewġ mezzi ewlenin li bihom nisa Maltin jirrikorru għal abort huma:

Abortion pills online

billi jordnaw pilloli abortivi minn fuq l-internet u jagħmlu abort fid-dar tagħhom stess,

Travelling for an abortion from Malta

jew billi jsiefru u jmorru fi kliniks tal-abort barra minn Malta.

Information about abortion in Malta

Kif isir l-abort

L-abort huwa proċess fejn tqala tintemm biex ma tirriżultax fit-twelid ta' tarbija.

 

Nisa li jixtiequ jtemmu t-tqala tagħhom normalment jistgħu jagħżlu bejn abort mediku jew abort kirurgiku. Abort mediku jinvoli l-mara tieħu żewġ pilloli (mifepristone u misoprostol) li jwaqqfu t-tqala, u abort kirurgiku jinvolvi proċedura żgħira u ta' malajr biex titneħħa t-tqala. Abort mediku (bl-użu ta' pilloli biss) sar l-iktar mezz ta' abort popolari madwar id-dinja, u tista' tagħmlu l-mara stess fid-dar tagħha fl-ewwel tnax-il ġimgħa tqala.

 

Għal aktar informazzjoni dwar kif isir abort, agħfas hawn.

Din it-tabella turik liem metodi tal-abort huma disponibbli fi stadji differenti ta' tqala.

Metodi differenti tal-abort skond l-istadju tat-tqala

* Mhux kull klinika toffri abort kirurġiku fl-istadji bikrin ħafna tat-tqala.

Tista' wkoll tuża din l-app interattiva onlajn biex issib il-metodi u l-għażliet tal-abort disponibbli għalik fl-istadju tat-tqala tiegħek.

L-abort, kemm mediku u kemm kirurgiku, ma tantx iġarrab riskji kbar. Fil-fatt, statistikament, nisa għandhom inqas ċans imutu kaġun ta' abort milli kaġun ta' ħlas. Madanakollu, bħal kull proċedura l-abort fih certu riskji li għandek tkun taf dwarhom. L-iktar komuni hija infezzjoni ta l-utru, li tiġi trattata b'antibijotiċi. It-tieni l-aktar kumplikazzjoni komuni hija li ċertu prodotti tat-tqala jibqaw fl-utru, u dawn imbgħad jitneħħew fi proċedura oħra.

Qis li tkellem lit-tabib tiegħek jew tmur l-isptar jekk wara abort ikollok wieħed minn dawn is-sintomi:

  • Uġieħ qawwi

  • Ħafna demm speċjalment jekk bil-clots

  • Jitlagħlek id-deni

  • Ikollok xi discharge jinten mill-parti tiegħek għax dan jista jindika infezzjoni.

Tibżax tfittex l-għajnuna, anke jekk użajt pilloli tal-abort. Dan għaliex mhemmx mod definittiv kif tabib jista' jkun ċert jekk korriment kienx naturali jew bediex ħabba l-użu ta' pilloli tal-abort.

 

Il-websajt tas-servizz tas-saħħa Ingliż għandu iktar informazzjoni fuq il-proċedura ta' l-abort:

https://www.nhs.uk/conditions/abortion/

 
 
Abortion pills online

Abort bil-pilloli

Pilloli abortivi jistgħu jintużaw id-dar sa 12-il ġimgħa tqala, skond l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Fil-maġġorparti ta' każijiet ma jkunx hemm bżonn ta' ultrasound qabel jew wara abort bil-pilloli, u l-maġġoranza assoluta (aktar minn 95%) ta' nisa li jużaw pilloli tal-abort fl-ewwel 12-il ġimgħa tqala ma jkollom bżonn l-ebda intervent minn tabib.

Fornituri ta' pilloli tal-abort

 

Minħabba li l-abort huwa illegali, il-pilloli li jintużaw għal abort mhumiex normalment disponibbli minn spiżeriji f'Malta. Madanakollu, huwa fatt magħruf li n-nisa jordnaw pilloli għall-abort onlajn mingħand dawn l-organizzazzjonijiet ta' fama tajba:

 

 

Dawn l-organizzazzjonijiet jipprovdu servizz ta' abort bil-pilloli minn fuq l-internet lil nisa f'pajjiżi fejn l-abort huwa ristrett, inkluż Malta. Il-proċess biex tordna l-pilloli minn dawn l-organizzazzjonijiet huwa wieħed sempliċi, li jinvolvi li tmur fuq il-websajt tagħhom u timla' formola online, tħallas donazzjoni ta' madwar 100 Ewro, u wara li t-tabib tagħhom jagħti l-approvazzjoni, jibagħtulek il-pilloli bil-posta fuq l-indirizz li tagħtihom. Il-pilloli ġeneralment jaslu fi żmien 1-3 ġimgħat, u minħabba li dawn l-organizzazzjonijiet jibgħatuhom minn ġewwa l-Unjoni Ewropea, ma jkunx hemm spejjeż tad-dwana. L-immaġini t'hawn taħt tispjega dan il-proċess fil-qosor. Qabel tornda, iċċekkja jekk hemmx xi problema bis-servizz. Hemm xi differenzi zgħar bejn dawn l-organizzazzjonijiet li huma dettaljati hawn.

Online Consultation (920 × 300 px).png

Tista' ssib informazzjoni aktar dettaljata dwar kif tordna dawn il-pilloli fuq il-websajt ta' Safe Abortion Malta.

Pilloli tal-abort għal użu fil-futur

Minn Frar 2022, Women on Web bdew servizz fejn jipprovdu pilloli tal-abort lil persuni li għadhom mhumiex tqal, biex ikunu jistgħu jużawhom fil-futur. Aktar informazzjoni dwar dan is-servizz tinstab hawn

Il-proċess ta' abort bil-pilloli

Hemm żewġ tipi ta' pilloli li jintużaw għall-abort: Mifepristone (RU-486 jew Mifeprex) u Misoprostol (Cytotec jew Cytotecal). Ħafna drabi dawn jiġu pprovduti f'pakkett wieħed bħal Termipil Kit. Mifepristone tittieħed l-ewwel, u ġurnata wara tittieħed Misoprostol.

Termipil kit

Mifepristone hija mediċina li twaqqaf l-effett tal-hormone naturali tat-tqala progesterone u tipprepara l-utru għall-abort. Din il-mediċina trattab l-għonq tal-utru u tagħmel l-abort iktar faċli. Id-doża ta' Mifepristone hija normalment 200mg meta tintuża fl-ewwel 12-il ġimgħa tat-tqala, u mbagħad madwar 24 u 48 sigħa wara l-Mifepristone tittieħed it-tieni pillola - Misoprostol.

 

Misoprostol hija mediċina li tikkawża l-muskoli tal-utru jingħafsu u b'hekk it-tqala tiġi mneħħija. Wara li tittieħed il-Misoprostol il-mara tesperjenza korriment, li jinħass qisu period qawwi b'demm u uġiegħ konsiderevoli. Id-dosa ta' Misoprostol hija normalment 800mcg, u din tista' tiġi repetuta kull 3 siegħat sakemm it-tqala titneħħa. Il-pilloli tal-Misoprostol jinżammu taħt l-ilsien għal 30 minuta. Misoprostol tista tittermina t-tqala waħedha, pero meta tintuża ma' Mifepristone għandha iktar ċans ta' suċċess.​

L-uġigħ wara li jittieħed Misoprostol jista' jkun qawwi. Pero' dan l-uġigħ jista' jittaffa permezz ta' painkillers tal-klassi NSAIDs bħal Nurofen (Ibuprofen), li jista' jinxtara mingħajr riċetta ta' tabib. L-ewwel dosa ta' painkiller għandha tittieħed madwar siegħa qabel Misoprostol, u mbagħad għandhom jittieħdu iktar dosi ta' painkiller kull ftit sigħat sakemm itaffi l-uġigħ u d-demm.

Mifepristone u Misoprostol flimkien huma 99% effettivi biex jitterminaw it-tqala. Jekk Misoprostol jintuża waħdu r-rata ta' suċċess tkun bejn 92% u 98%. Tista' tikkonferma li t-tqala ntemmet billi tagħmel test tat-tqala tliet ġimgħat wara l-pilloli, jew tirranġa li jkollok ultrasound għaxart ijiem wara l-pilloli.

Ara dan il-filmat dwar kif isir l-abort bil-pilloli:

Information about abortion in Malta
 
Travelling for an abortion from Malta

Abort fi klinika jew sptar barra minn Malta

Jekk iddeċidejt li tixtieq tagħmel abort fi klinika barra l-pajjiż, għandek tibda billi tesplora s-servizzi offruti minn dawk li jipprovdu l-abort f'pajjiżi madwar l-Ewropa. Meta tagħżel pajjiż li fih ikollok abort, żomm f'moħħok li pajjiżi differenti għandhom limiti ta' ġestazzjoni (limiti tat-tqala) differenti sa meta huwa permess l-abort . Fir-Renju Unit, l-abort huwa permess sa 24 ġimgħa f'ħafna każijiet, għalkemm m'hemm l-ebda limitu f'każijiet t'anomalija tal-fetu jew jekk hemm riskju għall-ħajja tal-mara.

 

Jekk trid l-għajnuna biex tippjana jew tħallas għal abort barra minn Malta, Abortion Support Network ikunu jistgħu jgħinuk.

Jekk ser tivvjaġġa għal-abort x'aktarx tkun trid tagħżel abort kirurġiku minflok abort bil-pilloli. Abort kirurġiku fuq tqala sa 15-il ġimgħa jitwettaq b'aspirazzjoni (vacuum aspiration), li tinvolvi l-għoti ta' loppju lokali madwar l-għonq tal-utru u l-użu ta' kannula biex tiġbed it-tqala. Għandek tistenna li tkun fil-klinika għal 3-4 sigħat għal din il-proċedura. Il-prezz ta' din il-proċedura normalment ikun ta' madwar 800 Ewro. Tista' ssir taf aktar fuq vacuum aspiration billi tara dan il-filmat (bl-Ingliż):

Abort kirurġiku fuq tqala ta' 'l fuq minn 15-il ġimgħa jsir permezz ta' dilazzjoni u evakwazzjoni tal-utru (dilatation and evacuation). Din il-proċedura teħtieġ loppju ġenerali (iraqqduk kollok), u jkollok bżonn tkun fil-klinika għal kważi ġurnata sħiħa. Ikollok ukoll bżonn tattendi l-klinika ġurnata qabel il-proċedura għal dak li jissejjaħ cervical preparation. Il-prezz ta' din il-proċedura normalment ikun ta' bejn 1,500 u 2,000 Ewro. Tista' ssir taf aktar fuq dilatation and evacuation billi tara dan il-filmat (bl-Ingliż):

 

Meta tfittex għal-kliniċi tal-abort, żomm f'moħħok il-lokalità tagħhom u kemm huma faċli (jew mhux faċli) biex tilħaqhom minn Malta. Ikollok bżonn tikkonsidra l-ispejjeż tat-titjira, l-ivvjaġġar mil-ajruport, u l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni. Ħafna mill-kliniċi tal-abort għandhom websajts li jindikaw l-ispiża approssimattiva biex ikollok abort. Għandu jkollok riżervi finanzjarji suffiċjenti, għax minkejja li mhumiex komuni, kumplikazzjonijiet jistgħu jseħħu wara abort u l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar tiegħek probabbli ma koprix l-ispejjeż. Jekk possibbli, għandek tivvjaġġa ma' ħbieb li tafda jew membri tal-familja għall-appoġġ.

Qabel ma tivvjaġġa, kun żgur li taf l-istorja medika tiegħek, liema mediċini tieħu, u jekk għandekx xi allerġiji. Jekk għandek xi dubju, staqsi lit-tabib tal-familja tiegħek għal din l-informazzjoni. Il-fornitur tal-kura barrani mhux se jkollu aċċess għar-rekord mediku lokali tiegħek, u se jiddependi fuqek biex ikollok din l-informazzjoni disponibbli.

Hemm ħafna fornituri tal-abort u mhux se nkunu qed nagħmlu rakkomandazzjonijiet partikolari. Madankollu, tista' tibda billi tħares lejn il-websajt tal-British Pregnancy Advisory Service (BPAS), li għandha ħafna informazzjoni dwar il-kliniċi tal-abort fir-Renju Unit u l- ispejjeż involuti. MSI u NUPAS huma fornituri oħra ta' servizzi tal-abort fir-Renju Unit.

Jekk ma tistax tivvjaġġa lejn ir-Renju Unit minħabba restrizzjonijiet jew kwistjonijiet oħra, u teħtieġ informazzjoni dwar il-kliniċi tal-abort fiż-Żona Schengen, jekk jogħġbok ikkuntatja lil Abortion Support Network. Tista' ssib ukoll lista ta' kliniċi tal-abort fl-Olanda u Spanja li jaċċettaw nisa minn Malta hawnhekk.

Nirrakkomandaw li tesplora u tqabbel fornituri u kliniċi differenti qabel ma tibbukkja appuntament. Qis li tkun qbilt ħin għall-appuntament u stima tal-prezz ma' klinika qabel issiefer.

 

Jekk trid titkellem ma' xi ħadd li huwa pro-choice: Ikkuntattja FPAS Malta

FPAS (Family Planning and Pregnancy Advisory Service) joffri pariri b’xejn u kunfidenzjali lin-nisa f’Malta li għandhom bżonn jiddiskutu l-għażliet fuq it-tqala, inkluż l-abort. L-FPAS jipprovdi informazzjoni affidabbli u imparzjali dwar is-servizzi tal-abort u jista' jirreferik għand organizzazzjonijiet oħra pro-choice jekk ikun hemm bżonn.

 

L-FPAS huwa mmexxi minn voluntiera pro-choice u huwa kkoordinat u appoġġat minn tliet NGOs Maltin: Doctors for Choice, il-Women's Rights Foundation, u Women for Women.

 

Ċempel il-linja ta’ għajnuna tal-FPAS fuq 2778 0037 jew 2034 1686, jew fuq freephone 8006 2857, jew żur il-websajt tagħhom fuq www.fpas.mt

 

Jekk għandek bżonn aktar għajnuna: Ara Abortion Support Network (ASN) jistgħux jgħinuk

L-Abortion Support Network (ASN) hija organizzazzjoni mhux governattiva fir-Renju Unit li tassisti nisa, inkuż dawk f'Malta, jaċċessaw l-abort bil-pilloli jew abort fi clinics fl-Ingilterra u pajjiżi oħra fl-Ewropa. Jekk ikollok bżonn, jistgħu joffru assistenza finanzjarja, akkomodazzjoni, kif ukoll jgħinuk issib kiniki tal-abort fl-Ewropa.

Aqra iktar fuq il-websajt ta' ASN fuq kif dawn jistgħu jgħinuk. Din il-paġna hija bil-Malti:

https://www.asn.org.uk/get-help-malta-maltese/

Tista' wkoll iċċempel lil ASN fuq 2778 0991, jew 2034 1685, jew ibgħatilhom email fuq info@asn.org.uk.

Fl-aħħar, jekk għandek xi mistoqsijiet, ikkuntatjana u nippruvaw inwieġbu d-domandi tiegħek.

Abortion Support Network Malta

Oqogħdu attenti...

Ma tantx huwa faċli tikseb informazzjoni fattwali fuq l-abort f'Malta, lanqas mis-servizz tas-saħħa pubbliku. Aħna ukoll nissuġġerixxu li n-nisa jkunu attenti qabel jagħmlu kuntatt ma' servizzi ta' sapport lokali, għaliex ħafna minnhom huma mmexxija minn gruppi kontra l-għażla ta' l-abort, u kien hemm rapporti ta' nisa jiġu mxekkla milli jagħżlu l-abort. Per eżempju, Life Line Malta u Dar Tgħanniqa t'Omm humma mmexxija mill-organizzazzjoni Life Network Foundation, li hija konta l-għażla tal-abort, u HOPE hija inizzjattiva ta' Gift of Life Malta. Dejjem iċċekkja min hu wara s-servizz ta' sapport u x'valuri jħaddnu qabel tiddeċiedi li tagħtihom informazzjoni personali.

Oqogħdu speċjalment attenti għal dawk li joffru trattament biex twaqqaf jew treġġa lura l-effett tal-pilloli abortivi. M'hemm l' ebda evidenza li dawn it-trattamenti jaħdmu, u jistgħu ikollhom effetti negattivi serji fuq is-saħħa tal-mara.

 

Mistoqsijiet Frekwenti

Għal lista kompluta ta' mistoqsijiet u tweġibiet dwar l-abort, żur in-Knowledge Base (bl-Ingliż). Hawn taħt issib selezzjoni tal-aktar mistoqsijiet u tweġibiet komuni dwar l-abort.

Wara li tieħu l-Mifepristone (l-ewwel pillola tal-abort), tista' twaqqaf l-abort?

Le. M'hemm l-ebda evidenza li l-għoti ta' Progesterone, jew xi mediċina oħra, wara li tieħu l-pilloli ta' l-abort iwaqqaf l-abort. Trattament bħal dan mhuwiex ippruvat u potenzjalment perikoluż.

 

Qabel ma tieħu xi pilloli għall-abort, kun żgur li int ċerta li tixtieq ittemm it-tqala.

 

Aqra iktar hawn.

Huwa legali li timporta pilloli tal-abort?

Din hija kwistjoni ftit jew wisq imħawda. Il-pilloli ta' Mifepristone u Misoprostol huma tal-klassi prescription only u għandhom użi mediċinali oħrajn, apparti l-abort. Per eżempju, Mifepristone jintuza għal kura ta' ċertu tipi ta' kanċer, u Misoprostol jintuża għat-trattament ta' ulċeri fl-istonku.

 

Ir-regoli tad-dwana jippermettu l-importazzjoni ta' mediċini għal użu personali, u nafu wkoll li Women on Web jinkludu riċetta ta' tabib reġistrat fl-EU fil-pakkett tal-pilloli. Ma nafu bl-ebda każi riċenti fejn pilloli Mifepristone jew Misoprostol ġew maħtufa mill-awtoritajiet.

Ma nistax naffordja li nagħmel abort. Min jista' jgħinni?

Nirrakkomandaw li tikkuntattja Abortion Support Network fuq in-numru 27780991. Il-websajt tagħhom hija www.asn.org.uk/malta u l-email tagħhom hija malta@asn.org.uk . Abortion Support Network jipprovdi pariri, assistenza u appoġġ finanzjarju jekk ikollok bżonn abort.

 

Għandi nikkuntattja servizz ta' kriżi fit-tqala?

Żomm f'moħħok li s-servizzi ta' kriżi fir-tqala ġeneralment jitmexxew minn gruppi kontra l-abort bil-għan li jiskoraġġixxu lin-nisa milli jagħmlu l-abort, u kien hemm rapporti ta' nisa f'Malta li ġew intimidati wara li kkuntattjaw servizzi bħal dawn biex iwaqqfuhom milli jagħmlu abort. Fl-aħħar mill-aħħar hija d-deċiżjoni tiegħek jekk tixtieqx tagħmel użu minn servizzi bħal dawn, imma aħna ma nirrakkomandawhomx.

 

Jekk tixtieq li xi ħadd ma' min tiddiskuti l-għażliet fit-tqala tiegħek, nirrakkomandaw li tikkuntattja servizz favur l-għażla bħal FPAS Malta.

 

Għamilt abort u għandi bżonn għajnuna medika f'Malta. X 'nagħmel?

Jekk hija emerġenza, pereżempju ħiereġ wisq demm, għandek uġigħ qawwi, jew hemm sinjali ta' infezzjoni bħal tnixxija vaġinali tinten jew deni, ikollok bżonn tattendi l-Emerġenza fl-isptar. Aħna nifhmu li ħafna nisa jsibuha bi tqila biex jgħidu lit-tabib li ħadu pilloli għal abort f'Malta. Jekk ma tiżvelax din l-informazzjoni xorta jkunu jistgħu jgħinuk, għax it-trattament għal korriment huwa l-istess irrispettivament minn jekk huwiex naturali jew ikkawżat minn pilloli. Jekk tħoss li għandek bżonn parir legali, il-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa tista' tkun kapaċi tgħinek.

 

Embrijun jew fetu jħoss uġigħ meta jiġi abortit?

Le. Skond riċerka mill-Kulleġġ Irjali tal-Ostetriċjani u l-Ġinekoloġisti (RCOG), fetu m'għandux il-konnessjonijiet meħtieġa fil-moħħ biex iħoss l-uġigħ qabel 24 ġimgħa. Kważi l-aborti kollha jsiru qabel 24 ġimgħa.

Ir-riċerka RCOG tista' tiġi aċċessata hawn.

Qaluli li t-tarbija tiegħi se jkollha problemi ta' saħħa kbar. Kif nista' nagħmel abort?

Dijanjosi ta' anomalija tal-fetu tista' tkun devastanti għall-koppja involuta, u l-abort f'dawn iċ-ċirkostanzi spiss iseħħ fl-aħħar stadji tat-tqala f'ċentri speċjalizzati li jissejħu fetomaternal units. Koppji li jirċievu din id-dijanjosi u jridu jagħżlu l-abort ikollhom jivvjaġġaw barra minn Malta. Ir-Renju Unit m'għandux limitu ta' tqala għall-abort f'każijiet ta' anomalija tal-fetu. Eżami post mortem (awtopsja) tal-fetu jista' jkun meħtieġ biex issir taf bl-eżatt x'kienet l-anormalità u jekk din tistax tiġi evitata fi tqaliet futuri. L-ispejjeż għal dawn is-servizzi jistgħu jitilgħu għal eluf kbar ta' Ewro. għandek tiddiskuti l-għażliet tiegħek ma' Abortion Support Network.

Għandi tqala kkumplikata. Kif nista' nagħmel abort?

Il-projbizzjoni tal-abort f’Malta tfisser li f’ċerti sitwazzjonijiet nisa f’Malta li jkollhom kumplikazzjonijiet waqt it-tqala jiffaċċjaw riskji żejda, minħabba li ma jistgħux jagħżlu li jtemmu t-tqala tagħhom. Dan jgħodd b'mod partikolari għal meta jinfaqa' l-ilma fit-tieni trimestru tat-tqala. Jekk għandek tqala kkumplikata u tixtieq tiddiskuti l-abort, ikkuntattja lill-Family Planning Advisory Service.

Għaliex tinfurmaw lin-nisa dwar kif jaċċessaw abort sigur?

Bħala organazzazzjoni, is-sigurtà u s-saħħa tan-nisa u tal-popolazzjoni ta’ Malta inġenerali huma l-prijorità tagħna. Ir-restrizzjoni tal-aċċess għall-abort iġġiegħel lin-nisa jagħmlu abort mhux sikur jew ma' fornituri inqas kwalifikati, jew mingħajr superviżjoni medika adegwata. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tgħid li l-projbizzjoni tal-abort ma tnaqqasx ir-rata tal-aborti, iżda tagħmilhom inqas siguri. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tirrakkomanda li s-servizzi tal-abort jiffurmaw parti minn kull sistema tal-kura tas-saħħa, flimkien ma’ kontraċezzjoni bi prezz raġonevoli u edukazzjoni komprensiva dwar is-sesswalità.

Aħna nħossu li għandna d-dmir li nipprevjenu abort mhux sikur billi ninfurmaw lin-nisa dwar kif jaċċessaw l-abort sigur u legali barra mill-pajjiż. Aħna ma nemmnux li dan iħeġġeġ aktar nisa jagħmlu abort; iżda jgħin biss biex jiżgura li dawk in-nisa li diġà ddeċidew li jagħmlu abort jagħmlu dan b'inqas periklu.