top of page
Search
  • Writer's pictureDoctors for Choice

227 pakketti bil-pilloli tal-abort jintbagħtu Malta minn Women on Web fl-ewwel sena tal-pandemija


Women on Web

Women on Web, organizzazzjoni li tipprovdi servizz tal-abort bil-pilloli remot (minn fuq l-internet), infurmatna li fl-ewwel sena tal-pandemija, jiġifieri bejn Marzu 2020 u Marzu 2021, assisstiet lil 227 mara minn Malta ikollhom abort billi tipprovdilhom bil-pirmli tal-abort.


Dan in-numru ma jinkludix in-nisa kollha li użaw pilloli tal-abort f'Malta matul dan il-perjodu. Hemm organizzazzjonijiet oħra, bħal Women Help Women, li jipprovu servizz tal-abort bil-pilloli minn fuq l-internet lil nisa f'Malta. Ikun hemm ukoll nisa li jirċiervu pilloli tal-abort minn ħbieb jew qraba barra minn Malta, u nisa li jixtru dawn il-pilloli minn sorsi moħbija f'Malta.


Servizz remot tal-abort, jissejjaħ bl-Ingliż abortion telemedicine, huwa servizz fejn mara tqila tagħmel konsultazzjoni onlajn jew fuq it-telefon ma' tobba jew nies trenjati u tirċievi l-pilloli tal-abort biex tużhom id-dar. B'hekk il-mara tevita' li jkollha żżur klinika tal-abort, u jkollha bżonn tikseb għajnuna biss f'kas li jkollha xi kumplikazzjoni.


Servizzi remoti tal-abort saru popolari waqt il-pandemija u huma essenzjali biex in-nisa jibqa' jkollhom aċċess għall-abort f'dan iż-żmien diffiċli. Restrizzjonijiet fuq l-ivjaġġar bejn pajjiżi għamluha aktar diffiċli biex nisa li qed jgħixu f'pajjiżi fejn l-abort huwa illegali jsiefu għal kliniki tal-abort. Anka f'pajjiżi fejn l-abort huwa illegali sar iktar diffiċli għan-nisa biex imorru fi kliniki tal-abort, minħabba lockdowns u restrizzjonijiet fuq kemm tista' ddum barra mid-dar. Għalhekk waqt il-pandemija żdiet l-interess f'servizzi remoti tal-abort, u ċertu pajjiżi biddlu l-liġijiet tagħhom biex iħallu lin-nisa jagħmlu abort f'darhom.


Riċerka ppubblikata fil-BMJ Sexual and Reproductive Health minn Dr Rebecca Gomperts u awturi oħrajn, identifikat lil Malta bħala pajjiż fejn id-domanda għall-pilloli tal-abort żdiedet b'mod konsiderevoli.Observed versus expected requests to Women on Web for all countries included in the analysis. Cumulative requests in the ‘before’ versus ‘after’ periods are in black and orange, respectively. Vertical dashed lines show the dates when stay-at-home orders were announced. The blue line shows the model without any discontinuities (the null model), and the green line shows the model fit with a discontinuity. for the stay-at-home order. The pink lines are the 250 Monte Carlo simulations from the null model, which support the likelihood ratio test’s finding that the model with discontinuities is a significantly better fit than the null model.

L-unika post fejn id-domanda għas-servizz ta' Women on Web naqas kienet il-Gran Brittannja, fejn il-liġijiet inbiddlu biex iħallu lin-nisa jirċievu l-pilloli tal-abort minn ġewwa l-pajjiż, u b'hekk ma kellhomx għalfejn jordnaw minn Women on Web li huma bbażati barra mill-pajjiż.


Studju (https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-0528.16668) li ħares lejn l-impatt ta' servizzi tal-abort remoti fl-Ingilterra sab li grazzi għal dan is-servizz, id-dewmien bejn meta l-mara tiġi rreferuta għal abort u meta jkollha abort naqas b'medja ta' 4.2 ġranet. B'dan is-servizz, proporzjon akbar ta' aborti saru fl-ewwel sitt ġimgħat tqala (40% ta' aborti remoti kumparat ma 25% ta' aborti fi kliniki). Ma kien hemm l-ebda differenza fl-effikaċija u r-rata ta' kumplikazzjonijiet bejn abort li jsir id-dar u abort li jsir fi klinika. Servizzi tal-abort remoti ukoll kienu poplari ma dawk li użawhom, b'96% ta' dawk li għamlu użu mis-servizz jgħidu li sabu s-servizz tajjeb.


Nisa f'Malta li jagħmlu użu minn servizzi remoti tal-abort bħal dawk provduti minn Women on Web huma meqjusa kriminali skond il-liġi antikwata ta' Malta. M'hemm l-ebda evidenza li l-liġi kontra l-abort ta' Malta tnaqqas ir-rata tal-abort f'Malta. Fil-fatt, ir-rata tal-abort f'Malta hija probabbli simili għal dik medja fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra, il-liġi li tikriminalizza lin-nisa li jagħmlu l-abort f'Malta tagħmel lil dawn in-nisa iktar imbeżża u tista' twaqqafhom milli jfittxu l-għajnuna jekk ikollhom xi kumplikazzjoni wara l-abort.


Minn Dr Christopher Barbara


Comments


bottom of page