top of page

Il-Mortalità Maternali f'Malta,
u n-nuqqas ta’ Aċċess għall-Abort

L-abort huwa servizz essenzjali tas-saħħa

Ir-rata ta' mewt ta' nisa tqal u nisa li għadhom kemm welldu f’Malta hija madwar il-medja fost il-pajjiżi tal-UE. Madankollu, sebgħa biss mit-28 pajjiż tal-UE għandhom rati ogħla minn Malta. Pajjiżi bħall-Finlandja, il-Greċja, l-Iżvezja, ir-Repubblika Ċeka u l-Awstrija għandhom rati ta' mewt ħafna aktar baxxi. Minbarra l-fatt li Malta ma tmurx aħjar mill-pajjiżi l-oħra li joffru abort legali sikur, jeħtieġ li nqisu l-ħafna nisa (stmati mill-Fondazzjoni tad-Drittijiet tan-Nisa li huma bejn 200 u 500 fis-sena) li jivvjaġġaw barra l-pajjiż barra għall-ispejjeż tagħhom stess biex jiksbu l-abort li għandhom bżonn. Fi kliem ieħor, iċ-ċifri attwalment ikkwotati għal Malta huma parzjalment sostnuti minn servizzi ta' pajjiżi oħra, bin-nuqqasijiet tas-sistema tagħna jiġu parzjalment mgħottija.

 

Jekk l-abort barra l-pajjiż ma kienx għażla (li għadu l-każ għal uħud bi kwistjonijiet finanzjarji jew ta' mobilità), in-nisa jistgħu jsofru mewt minn deterjorament ta' kundizzjonijiet fiżiċi jew minn suwiċidju. Anki jekk mara ma tmutx, dan ma jfissirx li qed tirċievi l-aqwa kura tas-saħħa li jistħoqqilha. Oħrajn jistgħu jweġġgħu lilhom infushom, ibatu minn problemi ta' saħħa fit-tul, ibatu mentalment u jsofru soċjalment. Dawk li jirnexxielhom isiefru biex jiksbu l-għajnuna li għandhom bżonn għadhom ma jingħatawx il-kura li jistħoqqilhom, minħabba li jiffaċċjaw stress bla bżonn f'sitwazzjoni diġà diffiċli. Id-WHO tagħmilha ċara ħafna li n-nuqqas ta 'aċċess għall-abort iwassal għal impatt ħażin fuq is-saħħa tan-nisa.

 

Ma jimpurtax kemm każijiet ta' tqala jispiċċaw f'mewt; għandha tkun il-mara nfisha li tieħu d-deċiżjoni jekk hijiex lesta jew ma tieħux dak ir-riskju. MHUX it-tabib tagħha. MHUX il-gvern. MHUX ħadd ieħor.

 

M'għandniex bżonn li ngħoddu l-iġsma mejta biex nagħtu lin-nisa d-dritt tagħhom għall-awtonomija u l-għażla!

bottom of page