top of page
It-tqala u l-abort bil-pilloli f'Malta

It-Tqala u l-Abort bil-Pilloli

Informazzjoni adattata minn Women on Web.

 

L-abort bil-pilloli huwa sigur u effettiv?

L-abort mediku (abort bil-pilloli) fl-ewwel trimestru (l-ewwel 12-il ġimgħa) huwa effettiv f'madwar 98% tal-każijiet. Huwa proċedura sigura bi ftit riskji ta' kumplikazzjonijiet. Dawn ir-riskji huma l-istess bħal meta persuna jkollha korriment naturali u jistgħu jiġgħu ttrattati faċilment minn tabib.

L-abort mediku huwa aktar sigur mill-ħlas jew l-użu ta’ antibijotiċi jew Viagra. F'pajjiżi żviluppati, 1 minn kull 15,000 mara tmut waqt il-ħlas . Ir-riskju ta' kumplikazzjoni fatali bil-peniċillina (tip ta' antibijotiċi) ġie stmat li huwa madwar 1 minn kull 100 000. Ir-rata ta' mortalità ta' nies li jużaw il-Viagra hija madwar 4 minn kull 100,000.

Il-mortalità ta' abort mediku hija inqas minn 1 għal kull 100,000 .

L-abort mediku b'Mifepristone u Misoprostol jintuża f'ħafna pajjiżi Ewropej. Fi Franza biss, saru aktar minn 2,000,000 abort b’Mifepristone u Misoprostol mill-1992 u ma seħħew l-ebda mwiet. Mifepristone u Misoprostol huma elenkati fil-Lista tal-Mediċini Essenzjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), l-individwi jistgħu jimmaniġġjaw l-abort tagħhom b'mod sikur u effettiv fl-ewwel 12-il ġimgħa tqala d-dar mingħajr l-appoġġ dirett ta' tabib.

X'inhu abort bil-pilloli?

Abort bil-pilloli huwa tip ta' abort li ma jinvolvix proċeduri bi strumenti jew loppju. L-iktar tip effettiv ta’ abort mediku jirrikjedi l-użu ta’ żewġ pilloli differenti. Dawn il-mediċini, imsejħa Mifepristone u Misoprostol, jirriżultaw fit-tneħħija tat-tqala mill-utru. Mifepristone jimblokka l-ormon proġesteron, li huwa meħtieġ biex issostni tqala. Mingħajr dan l-ormon, it-tqala tintemm u jibda l-proċess ta' korriment. Misoprostol jgħin biex jitneħħu l-prodotti tal-konċepiment mill-utru.

Huwa diffiċli li tagħmel abort int stess bil-pilloli?

Il-pilloli għall-abort huma faċli biex jintużaw, u jistgħu jittieħdu fil-privatezza ta' darek.

Abort mediku m'għandux għalfejn iseħħ fi sptar jew klinika sabiex ikun sigur. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tissuġġerixxi li individwi jistgħu jmexxu l-abort tagħhom sa 12-il ġimgħa mingħajr l-appoġġ ta' tabib.

L-użu ta' Mifepristone u Misoprostol mhuwiex iktar ikkumplikat mill-użu ta' mediċini oħra. Organizzazzjonijiet bħal Women on Web jipprovduk b'istruzzjonijiet dettaljati dwar kif tuża l-pilloli, x'għandek tistenna, u meta jkollok bżonn tara tabib jekk ikollok xi kumplikazzjonijiet.

Abort mediku jixbah korriment u jista' jseħħ b'mod sikur id-dar. Il-proċess huwa simili ħafna għal korriment, u l-effetti huma l-istess bħal dawk ta' korriment. Madwar 15% tat-tqaliet kollha jispiċċaw f'korriment b'mod naturali, u ħafna minnhom ma jseħħux fi sptar. Ħafna nies jittrattaw il-korrimenti waħedhom u jfittxu attenzjoni medika biss f'każ ta' problemi.

L-abort mediku huwa sigur u effettiv ħafna. Minn kull 100 persuna li jagħmlu abort mediku, 2 sa 3 ikollhom bżonn aktar kura medika. Dan ifisser li minn kull 100 persuna, 97 sa 98 persuna ma jkollhomx bżonn għajnuna. Meta tagħmel abort mediku, kun żgur li tkun inqas minn 12-il ġimgħa tqila u tkun kapaċi tasal l-isptar f'inqas minn siegħa jekk ikun hemm bżonn.

Kif tkun taf jekk intix tqila, u kemm ilek tqila?

Ħafna individwi jindunaw li huma tqal jekk huma sesswalment attivi u ma jiġihomx il-period. Dardir, uġigħ fis-sider u għeja huma wkoll sintomi komuni tat-tqala. Madankollu, l-uniku mod biex tkun ċerta intix verament tqila huwa billi tagħmel test tat-tqala.

Tista' tagħmel test tat-tqala mill-ewwel jum ta' meta kellu jiġi l-period. Xi testijiet b'sensittività għolja, bħal Clearblue, jistgħu jagħtuk riżultat sa sitt ijiem qabel ma jkun imiss il-period.

Jekk tagħmel ultrasound, it-tabib jista' jgħidlek eżattament kemm ilek tqila.

Tista' tagħmel kalkolu ta' kemm ilek tqila billi tgħodd mill-ewwel jum tal-aħħar period tiegħek sal-preżent.

Sa kemm gimgħat tqala tista' tagħmel abort bil-pilloli?

Tista' tagħmel abort bil-pilloli d-dar sa 12-il ġimgħa ta' tqala.

X'jiġri jekk tieħu pilloli għall-abort wara tnax-il ġimgħa?

Jekk ilek tqila għal iktar minn 12-il ġimgħa u tagħmel abort mediku, il-mediċini xorta jaħdmu u jikkawżaw abort. Madankollu, ir-riskju ta' kumplikazzjonijiet jiżdied u jsir iktar probabbli li jkollok bżonn tirċievi trattament fi sptar wara l-abort.

L-abort mediku huwa qisu korriment u m'hemmx differenzi sinifikanti bejn li min jkollu abort mediku u korriment naturali. Is-sintomi u t-trattament huma l-istess.

Iktar ma tkun ilek tqila, iktar ikollok riskju ta' kumplikazzjonijiet wara abort mediku. Skond l-istudju minn Hamoda et al. "Abort mediku f'64 sa 91 jum ta 'ġestazzjoni: reviżjoni ta' 483 każ konsekuttiv" ippubblikat fil-Ġurnal Amerikan tal-Ostetriċja u l-Ġinekoloġija, il-perċentwal ta' nies li kellhom bżonn kura medika skont it-tul tat-tqala huwa kif ġej:

Tul tat-tqala u % li kellhom bżonn aktar kura medika

0- 49 ġurnata (0-7 ġimgħat) 2%

40-63 ġurnata (7-9 ġimgħat) 2.5%

64-70 ġurnata (9-10 ġimgħat) 2.7%

71-77 ġurnata (10-11-il ġimgħa) 3.3%

77-84 ġurnata (11-12-il ġimgħa) 5.1%

85-91 ġurnata (12-13-il ġimgħa) 8%

X'jiġri jekk tieħu pilloli tal-abort meta ma tkunx tqila?

Normalment ma jiġri xejn gravi. Madankollu, xorta jista' jkollok l-effetti sekondarji komuni tal-mediċini, bħal dardir, rimettar, dijarea, jew ħajta deni.

Ir-riċerka sabet li ma ssir l-ebda ħsara meta Mifepristone jintuża minn individwi mhux tqal. Misoprostol huwa użat minn nies mhux tqal bħala trattament għal-ulċeri tal-istonku.

X'jiġri jekk għandek tip ta' demm Rhesus negative (RH-) u tagħmel abort bil-pilloli?

Normalment individwi b'tip tad-demm RH- li jkollhom abort jew korriment wara 12-il ġimgħa, jew iwelldu, huma avżati jieħdu injezzjoni ta' anti-D globuline. Jekk il-fetu ikollu tip tad-demm Rhesus positive u jiġi skambjat mal-omm, jistgħu jiġu prodotti antikorpi mill-ġisem tal-mara li jistgħu jaffettwaw fetu ieħor jekk il-mara terġa toħroġ tqila.

Madankollu, ir-riċerka tindika li l-abort mediku bikri (fl-ewwel 12-il ġimgħa tqala) u korriment spontanju fl-ewwel trimestru ma jikkaġunaw biżżejjed skambju ta' demm bejn il-mara tqila u l-fetu, u li l-mara tqila ma tagħmilx ammont sinifikanti ta' antikorpi li jistgħu jaffettwaw l-fetu li jmiss.

Meta m'għandekx tuża pilloli għall-abort?

M'għandekx tuża l-mediċini jekk:

 • Xi ħadd qed jisforzak biex ittemm it-tqala tiegħek

 • M'intix ċerta dwar jekk tridx ittemm it-tqala tiegħek

 • Għandek allerġija għal Mifepristone, Misoprostol, jew prostaglandini

 • Għandek waħda mill-mard li ġej: Insuffiċjenza adrenali kronika, mard tad-demm u kundizzjonijiet li jistgħu iwasslu għal aktar telf ta' demm mis-soltu, porfirji li jintirtu

 • Għandek tqala ektopika (tqala barra mill-ġuf)

 • Ma tistax tasal fi sptar jew ċentru tas-saħħa fi żmien siegħa

 • Int waħdek. Għandek titlob lil sieħeb, ħabib/a jew persuna oħra fdata biex tibqa' miegħek waqt li tuża l-mediċini.

Hemm kontraindikazzjonijiet għall-pilloli tal-abort?

Kontraindikazzjonijiet huma kundizzjonijiet jew sitwazzjonijiet li jistgħu jagħmlu l-użu ta' Mifepristone-Misoprostol perikoluż.

Individwi normalment ikunu jafu jekk għandhomx kontraindikazzjonijiet, bħal mard tad-demm, jew insuffiċjenza adrenali kronika, jew ikunu qed jieħdu kors ta' steroids fit-tul. Li tkun tqila għal aktar minn 12-il ġimgħa hija wkoll kontraindikazzjoni għall-użu ta ’Mifepristone-Misoprostol id-dar.

Ġeneralment reazzjonijiet allerġiċi għal dawn il-mediċini mhumiex komuni. Fi studju li kien jammonta għal 80,000 mara li użaw Mifepristone-Misoprostol, 6 nisa biss (0.008%) kellhom reazzjonijiet allerġiċi ħfief (urtikarja) wara li ħadu mifepristone. In-nisa kollha rċevew trattament b'antihistamine orali u ħadu l-misoprostol mingħajr ebda problema oħra.

X'inhi tqala ektopika u hija affettwata minn abort bil-pilloli?

Tqala ektopika hija tqala li tikber barra l-ġuf, ġeneralment f'tubu fallopjan. Hija sitwazzjoni ta’ periklu għall-ħajja tal-mara għax jekk it-tqala tikber wisq, tista’ tikkawża li t-tubu jinfaqa’. Tqala ektopika għandha dejjem tiġi ttrattata b'operazzjoni jew mediċini oħra (Methotrexate). Abort mediku b’Mifepristone u Misoprostol ma jaffettwax tqala barra mill-ġuf.

Tista' tkun ċerta li t-tqala tiegħek qegħdha ġewwa l-ġuf billi tagħmel ultrasound. Jekk tuża Mifepristone u Misoprostol biex ittemm it-tqala u ma tagħmilx ultrasound l-ewwel, hemm ċans żgħir li jista' jkollok tqala ektopika li ma tafx biha. Jekk ma toħroġx demm wara li tieħu Misoprostol, dan jista' jindika li hemm tqala ektopika. Jekk tqala ektopika tinfaqa' normalment ikollok uġigħ qawwi f'daqqa jew kontinwu, u tħossok dgħajfa. Jekk ikollok dawn is-sintomi, għandek tfittex għajnuna medika minnufih.

X'jiġri jekk inti tqila u għandek IUD?

Nisa li jinqabdu tqal b'IUD irid ikollhom ultrasound għaliex meta tinqabad tqila bl-IUD, ir-riskju ta' tqala ektopika huwa ogħla min-normal. L-IUD jagħmel l-utru u ċ-ċerviċi inhospitabbli għall-bajda fertilizzata u għalhekk jekk isseħħ tqala, huwa iktar probabbli li sseħħ barra l-utru. Jekk l-ultrasound juri li t-tqala tinsab fl-utru, l-IUD għandu jitneħħa qabel ma jsir abort bil-pilloli.

Tista' tuża analġeżiċi (painkillers) waqt abort bil-pilloli?

Mediċini anti-infjammatorji bħal Ibuprofen (Nurofen) u Diclofenac huma l-aktar analġeżiċi effettivi biex itaffu l-uġigħ ġinekoloġiku. Jekk ma tistax tikseb dawn, tista' tuża Paracetamol (Panadol). Aqra l-istruzzjonijiet fil-pakkett biex tkun taf id-dożi massimi li tista' tieħu.

Għal xi nies, uġigħ waqt l-abort jista' jkun intens. Huwa diffiċli biex tbassar kemm se jkun qawwi l-uġigħ minn qabel. Bħala prekawzjoni, nissuġġerixxu li tieħu analġesiċi mal-ikel madwar siegħa qabel il-Misoprostol. Tista' tieħu doża oħra ta' analġesiċi 4 sigħat wara l-ewwel waħda.

Tużax anti-spasmodiċi bħal Buscopan. Dawn jistgħu jinterferixxu mal-proċess ta' abort billi jirrilassaw l-utru.

Kif jitwettaq abort bil-pilloli?

Biex tintemm tqala ta' 12-il ġimgħa jew inqas, il-mediċini għandhom jittieħdu kif ġej:

 • L-ewwel, pillola waħda ta' Mifepristone (200 mg) tinbela'.

 • 24 siegħa wara, 4 pilloli ta' Misoprostol (200 mcg kull waħda) jitpoġġew taħt l-ilsien u jinżammu hemm għal 30 minuta, sakemm il-pilloli jinħallu. Tista' tibla' l-bżieq tiegħek. Wara 30 minuta, tista' tobżoq kwalunkwe fdal tal-pilloli. Jekk tuża Misoprostol 400mcg, minflok Misoprostol 200mcg, in-numru ta' pilloli ta' Misoprostol għandu jitnaqqas bin-nofs.

Misoprostol jista' jitpoġġa wkoll fil-vaġina, imma jekk jitpoġġa taħt l-ilsien ma jista' jinstab l-ebda fdal tal-pilloli fil-każ li jkollok bżonn tmur sptar. M'hemm l-ebda test tad-demm li jista' juri li ħadt Misoprostol, allura ma jkun hemm l-ebda mod kif tipprova li ppruvajt tagħmel abort.

Jekk tara inqas demm milli mistenni u taħseb li l-mediċina ma ħadmitx, 3 sigħat wara li tuża l-Misoprostol tista' tpoġġi 2 pilloli oħra ta' Misoprostol (200 mcg kull waħda) taħt ilsienek għal 30 minuta oħra. Tista' tirrepeti dan sa sa massimu ta' 5 dożi ta' Misoprostol b'kollox sakemm tkun ċerta li seħħ l-abort.

 

X'jiġri jekk tieħu Misoprostol aktar tard milli rrakkomandat?

L-intervall minimu rrakkomandat bejn l-użu ta' Mifepristone u Misoprostol huwa ta' 8 sigħat. Ir-riċerka wriet li għal nisa bi tqala ta' 8 ġimgħat jew inqas, Misoprostol jaħdem bl-istess effikaċija kemm jekk jittieħed fi 12-il siegħa, 24 siegħa, 48 siegħa, jew sa 72 siegħa wara Mifepristone.

X'jiġri jekk ma tieħux Misoprostol wara Mifepristone?

Jekk, għal xi raġuni, tieħu l-Mifepristone u mbagħad tiddeċiedi li ma tiħux Misoprostol, jista' jiġri wieħed minn dawn li ġejjin:

 1. Jista' jkollok abort komplut mingħajr qatt tieħu Misoprostol.

 2. Jista' jkollok abort fejn il-fetu ma jibqax vijabbli, iżda l-prodotti tat-tqala (demm, tessut) jibqgħu fl-utru. Dan għandu jiġi ttrattat b'aspirazzjoni fl-isptar.

 3. Huwa wkoll possibbli li t-tqala tiegħek tkompli b'mod normali. Jekk tiddeċiedi li trid iżżomm it-tqala f'dan il-punt, kun af li Mifepristone mhux soltu li jikkaġuna problemi fit-tqala jew fil-fetu aktar tard.

Huwa possibbli li jkollok aktar minn abort wieħed bil-pilloli?

Iva. In-nisa jistgħu jkunu fertili għal madwar 40 sena. Jista' jkun li jkollhom bżonn aktar minn abort wieħed għal diversi raġunijiet, per eżempju, il-metodu ta' kontraċezzjoni tagħhom ifalli, jew jkollhomx aċċess għal kontraċezzjoni. Abort bil-pilloli jġorr l-istess riskju fuq is-saħħa tal-mara daqs korriment naturali.

Tista' tiekol u tixrob waqt abort bil-pilloli?

M'għandekx tixrob alkoħol jew tuża drogi qabel, waqt, u wara li tuża l-mediċini tal-abort, għax dawn jistgħu jaffettwaw il-ġudizzju tiegħek. Tista' tiekol u tixrob ikel u xorb normali. Madankollu, billi xi nisa jesperjenzaw nawżea mill-Misoprostol, huwa rrakkomandat li tibqa' ftit ħafifa.

Meta jibda l-korriment waqt abort bil-pilloli?

Mifepristone waħdu ġeneralment ma jikkawżax effetti sekondarji qabel ma tieħu Misoprostol, għalkemm xi nisa jistgħu jaraw ftit demm jew iħossuhom ftit imdardrin.

Wara li tuża Misoprostol, għandek tistenna li tara d-demm u tħoss ugġegħ bħal bugħawwieġ. Id-demm ġeneralment jibda fi żmien erba' sigħat minn meta tieħu l-Misoprostol, iżda xi drabi jibda aktar tard.

Għal xi nies, id-demm u l-brim, u effetti sekondarji oħra bħal nawżea, rimettar, dijarea, uġigħ ta' ras, sturdament, fwawar jew deni jistgħu jseħħu ftit wara li jieħdu l-Misoprostol.

Il-demm normalment ikun l-ewwel sinjal li l-abort beda. Jekk l-abort ikompli, id-demm u l-bugħawwieġ isiru aktar qawwijin. Id-demm ħafna drabi ikun aktar minn period normali, u huwa normali li jkollok clots. Iktar ma tkun żviluppat it-tqala, iktar ikunu qawwijin l-uġiegħ u d-demm. L-iktar li joħroġ demm huwa 2-5 sigħat wara li tuża Misoprostol, u ġeneralment jibda' jbatti fi żmien 24 siegħa.

 

L-agħar uġigħ iseħħ bejn 3-5 sigħat wara Misoprostol, iżda dawn il-ħinijiet jistgħu jvarjaw. Xi nisa jistgħu jibqgħu jaraw demm qawwi għal aktar minn jumejn wara Misoprostol. Dan huwa komuni u mhux neċessarjament perikoluż, sakemm ma timlix aktar minn żewġ maxi pads fis-siegħa għal sagħtejn jew aktar, jew tgħaddi clots akbar minn larinġa.

Wara abort bil-pilloli, il-period li jmiss normalment jiġi wara 4 sa 6 ġimgħat.

Kif se tkun taf li l-abort irnexxa?

Ħafna nisa ikunu jafu li l-abort irnexxa minħabba li s-sintomi tat-tqala (nawżea, uġigħ fis-sider etc) jibdew jitilqu. Billi jkollok ultrasound, tista' tkun taf fiċ-ċert jekk l-abort kienx suċċess. L-aħjar huwa li tistenna 10 ijiem wara li tuża Mifepristone qabel tagħmel ultrasound, minħabba li l-abort ikun għadu għaddej qabel 10 ijiem.

It-test tat-tqala tal-awrina għandu jsir 3 ġimgħat wara li tieħu l-mediċini, għax qabel 3 ġimgħat l-ormoni tat-tqala ikunu għadhom f'ġismek u t-test jista' juri riżultat pożittiv falz.

Kif tkun taf jekk għandekx kumplikazzjoni u x'għandek tagħmel?

Jekk isir fl-ewwel 12-il ġimgħa tqala, abort mediku jġorr riskju żgħir ħafna ta' kumplikazzjonijiet. Dan ir-riskju huwa l-istess bħal meta mara jkollha korriment u tista' tiġi ttrattata faċilment minn tabib imħarreġ. Minn kull 100 mara li jagħmlu abort mediku, bejn 2 u 3 nisa jkollhom bżonn aktar kura medika.

Jekk jogħġbok ara l-lista hawn taħt għal kumplikazzjonijiet, sintomi u trattament possibbli:

Telf ta' wisq demm (isseħħ f'inqas minn 1% ta 'aborti mediċi)

 • Sintomu: Demm qawwi li jdum aktar minn sagħtejn u li jxarrab aktar minn 2 maxi pads fis-siegħa. Tħossok storduta jew bla saħħa. Dan huwa riskju serju għas-saħħa u jeħtieġ attenzjoni medika.
 • Trattament: aspirazzjoni tat-tqala fl-isptar. Rarament ħafna (inqas minn 0.2%) tkun meħtieġa trasfużjoni tad-demm.

Abort mhux komplut

 • Sintomi: demm qawwi u persistenti u / jew uġigħ qawwi u persistenti.
 • Trattament: 2 pilloli oħra ta' misoprostol u / jew aspirazzjoni tat-tqala fl-isptar.

Infezzjoni

 • Sintomu: Jekk għandek deni (aktar minn 38 grad Celsius) għal aktar minn 24 siegħa, jew għandek deni ta' aktar minn 39 grad, jista' jkun hemm infezzjoni li teħtieġ trattament immedjat.
 • Trattament: antibijotiċi u / jew aspirazzjoni tat-tqala fl-isptar

Jekk taħseb li jista' jkollok kumplikazzjoni għandek tfittex attenzjoni medika minnufih. Jekk tgħix f'post fejn l-abort huwa illegali (bħal Malta) u m'għandekx tabib li tafda fih, xorta tista' taċċessa l-kura medika. M'għandekx għalfejn tgħid lill-istaff mediku li ppruvajt tagħmel abort; tista' tgħidilhom li kellek korriment naturali. It-tobba għandhom l-obbligu li jgħinu fil-każijiet kollha ta' emerġenza.

Is-sintomi ta’ korriment u abort bil-pilloli huma eżattament l-istess u t-tabib ma jkunx jista’ jittestja għal xi evidenza ta’ abort, diment il-pilloli jkunu nħallu kompletament. Jekk ħadt il-Misoprostol taħt l-ilsien il-pilloli jinħallu fi żmien 30 minuta. Jekk ħadt il-pilloli mill-vaġina, tista' tiċċekkja b'subgħajk biex tiżgura li nħallu. Traċċi tal-pilloli jistgħu jinstabu fil-vaġina sa erbat ijiem wara li ddaħħalhom.

F'inqas minn 1% tal-każijiet, it-tqala tkompli minkejja li l-mara tuża l-pilloli tal-abort. Dan jista' jiġi kkonfermat b'test tat-tqala wara 3 ġimgħat jew b'ultrasound. Jekk l-abort ifalli, ikollok żieda żgħira fir-riskju ta' difetti fil-fetu. F'dawn il-każijiet ikollok tirrepeti abort mediku jew kirurġiku.

Għandek bżonn tieħu ultrasound wara abort bil-pilloli?

Jekk m'għandekx sintomi ta' kumplikazzjoni, jew dubji dwar jekk l-abort kienx suċċess, mhuwiex neċessarju li jkollok ultrasound wara abort mediku.

Billi jkollok ultrasound, tista' tiddetermina jekk it-tqala spiċċatx, speċjalment jekk m'intix ċerta jekk l-abort kienx suċċess. Huwa aħjar li tistenna 10 ijiem wara li tuża Mifepristone qabel tagħmel ultrasound.

 

It-test tat-tqala tal-awrina għandu jsir 3 ġimgħat wara li tieħu l-mediċini, għax qabel 3 ġimgħat l-ormoni tat-tqala ikunu għadhom f'ġismek u t-test jista' juri riżultat pożittiv falz.

L-abort mediku, bħall-korriment, huwa proċess li jieħu bosta ġranet jew ġimgħat. Dan huwa kompletament normali.

Għandek bżonn tieħu parir psikoloġiku qabel jew wara abort?

Ħafna persuni ma jkollhom bżonn l-ebda għajnuna psikoloġika qabel jew wara abort.

Sentimenti ta’ dispjaċir wara l-abort huma rari. Fil-fatt, l-iktar rispons emozzjonali komuni wara l-abort huwa s-serħan tal-moħħ. Sentimenti temporanji ta’ ħtija, dwejjaq jew telf huma komuni, iżda ħafna nisa jegħlbu dawn is-sentimenti waħedhom. Huwa normali li tħossok emozzjonata wara abort. Filwaqt li jista' jkollok ftit dwejjaq jew niket, dawn is-sentimenti ġeneralment jitilqu wara ftit jiem. Madankollu, f'pajjiżi bħal Malta fejn it-tabù u l-istigma soċjali huma prevalenti, huwa iktar komuni għan-nisa li jsofru sentimenti ta' ħtija u mistħija wara abort.

Jekk trid, tista' taqra l-stejjer u l-esperjenzi ta' nisa f' Malta li kellhom abort fuq Break the Taboo.

L-abort bil-pilloli jżid ir-riskju tal-kanċer tas-sider?

Le, l-abort ma jżidx iċ-ċans ta' persuna li tiżviluppa kanċer tas-sider.

Meta tista 'terġa' tinqabad tqila wara abort bil-pilloli?

Għalkemm il-period tiegħek jista' ma jiġix għal bosta ġimgħat wara l-abort, tista' terġa ssir fertili fi kwalunkwe ħin wara l-abort. Dan ifisser li tista' toħroġ tqila minnufih, anke jekk għadek qed tara xi ftit demm. Jekk trid tevita li toħroġ tqila, huwa importanti ħafna li tibda tuża kontraċettivi immedjatament.

Tista' tuża kondoms u metodi oħra ta' kontraċezzjoni mill-ewwel. IUD jista' jitpoġġa bejn 4 u 14-il jum wara li tkun ħadt il-Misoprostol, anke jekk għadu ħiereġ ftit demm. Tista' wkoll tistenna sal-perjodu regolari li jmiss tiegħek qabel tagħmel l-IUD, imma fil-frattemp ikollok tuża metodu ta' kontraċezzjoni ieħor jekk ma tridx tirriskja li toħroġ tqila.

Tista' tibda metodi ta' kontraċezzjoni ormonali (pilloli, injezzjoni, jew impjant) immedjatament wara li tieħu Misoprostol. Il-pilloli kontraċettivi orali jistgħu jinbdew sa 3 ijiem wara li tuża l-Misoprostol. Jekk tibda pilloliaktar minn 3 jiem wara li tuża Misoprostol, huwa rrakkomandat li tuża kondomx matul l-ewwel 9 ijiem, sakemm il-pilloli jibdew jipproteġuk mit-tqala

bottom of page