top of page
Search
  • Writer's pictureDoctors for Choice

L-abort f'Malta f'dawn l-aħħar snin u l-effett tal-pandemija

F'dan l-artikolu neżaminaw kif il-pandemija tal-COVID-19 biddlet il-mod kif in-nisa u l-bniet f'Malta jiksbu l-abort.


Restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar, lockdowns, u miżuri oħra intiżi biex jiġġieldu t-tixrid tal-coronavirus irriżultaw f'bidliet fil-mod kif is-servizzi tal-kura tas-saħħa jiġu aċċessati, u l-abort mhuwiex eċċezzjoni għal dan it-tibdil.


Il-grafika hawn taħt turi n-numru ta’ aborti minn residenti Maltin imwettqa fi kliniċi fl-Ingilterra u Wales (linja blu), u n-numru ta’ pakketti ta’ pilloli tal-abort mibgħuta lil residenti Maltin minn Women on Web (linja ħamra) fl-2018, 2019, u 2020.L-Ingilterra u Wales mhumiex l-uniċi postijiet fejn nisa minn Malta jagħmlu l-abort; l-Italja u l-Olanda huma wkoll destinazzjonijiet popolari. Madankollu, l-Ingilterra u Wales biss jipproduċu ċifri preċiżi dwar in-numru ta’ nisa minn Malta li jagħmlu l-abort f’pajjiżhom. Huwa raġonevoli li tuża ċ-ċifri għall-Ingilterra u Wales bħala indikaturi tan-numru totali ta' aborti minn residenti Maltin barra l-pajjiż. Bl-istess mod, Women on Web mhix l-unika servizz tat-telemediċina li tipprovdi pilloli għall-abort lin-nisa f’Malta, iżda l-figuri tagħhom jistgħu jitqiesu bħala rappreżentattivi tan-numru totali ta’ kitts tal-pilloli tal-abort mibgħuta lejn Malta.


Bejn l-2018 u l-2019, li jirrappreżenta l-perjodu ta’ qabel il-pandemija, kien hemm żieda marġinali ta’ 9.4% fin-numru ta’ aborti mwettqa fi kliniċi fl-Ingilterra u Wales fuq nisa minn Malta. Kien hemm żieda ferm aktar sinifikanti ta' 62% fin-numru ta' pakketti tal-pilloli tal-abort mibgħuta lejn Malta minn Women on Web.


Interpretazzjoni plawżibbli ta’ din id-dejta hija li n-numru ta’ nisa minn Malta li jivvjaġġaw lejn il-kliniċi tal-abort barra l-pajjiż kien qed jiżdied xi ftit qabel faqqat il-pandemija, iżda n-numru ta’ nisa f’Malta li jagħmlu użu mis-servizzi tal-abort online kien qed jiżdied b’rata ferm aktar mgħaġġla. Spjegazzjoni waħda hija li n-nisa f’Malta qed isiru aktar konxji tas-servizzi tat-telemediċina onlajn, u b'hekk qed jużaw dawn is-servizzi minflok jiddubbaw il-mediċina minn sorsi dubjużi f'Malta. Spjegazzjoni oħra hija li n-nisa f’Malta kienu qed isiru aktar konxji tal-għażla tal-abort u dan, flimkien ma' tibdil fis-soċjetà u l-mentalità, jista’ jkun li qed iwassal għal numru akbar ta’ nisa li jagħżlu l-abort.


Miżuri biex inaqqsu t-tixrid tal-coronavirus ġew introdotti fl-ewwel kwart tal-2020. L-ivvjaġġar barra l-pajjiż sar iktar diffiċli, u għal ftit xhur kien hemm projbizzjoni totali fuq vjaġġar mhux essenzjali. Fl-2020, meta mqabbel mas-sena ta’ qabel, kien hemm tnaqqis ta’ 66% fin-numru ta’ aborti mwettqa fuq nisa minn Malta fi kliniċi fl-Ingilterra u Wales. Min-naħa l-oħra, in-numru ta' pakketti ta' pilloli tal-abort mibgħuta lil Malta minn Women on Web żdiedu b'89%.


Il-grafika li hija t-total tan-numru ta’ aborti fi kliniċi fl-Ingilterra u Wales fuq nisa minn Malta u n-numru ta’ pakketti ta’ pilloli tal-abort mibgħuta lejn Malta minn Women on Web:
Interpretazzjoni raġonevoli ta' din il-grafika hija li l-pandemija jew aċċellerat kemmxejn, jew ma kellha l-ebda impatt fuq it-tkabbir fin-numru ta' nisa f'Malta li jagħżlu l-abort. Dan ifisser li s-servizzi tat-telemediċina tal-abort onlajn assorbew il-każijiet li, kieku ma konniex f'pandemija, kienu jagħżlu li jkollhom abort fi klinika barra minn Malta.


Ta’min jinnota wkoll li Abortion Support Network, li huwa fond tal-abort u servizz ta’ appoġġ li beda joffri l-għajnuna lil nisa f’Malta minn Frar 2019, ra żieda fit-talbiet ta’ għajnuna minn residenti Maltin minn 75 fl-2019 għal 126 fl-2020.Punti ewlenin:


  • Fis-snin ta’ qabel il-pandemija kien hemm żieda qawwija fin-numru ta’ nisa f’Malta li jagħmlu użu mis-servizzi tat-telemediċina tal-abort onlajn. In-numru ta' nisa li jagħmlu użu mill-kliniċi ta' l-abort barra l-pajjiż kien qed jiżdied b'rata aktar baxxa qabel il-pandemija.

  • Kif mistenni, il-pandemija ġabet bidla minn abort fil-klinika għal abort fid-dar. Is-servizzi tat-telemediċina tal-abort jidhru li assorbew il-każijiet li f’ċirkostanzi differenti kienu jivvjaġġaw lejn il-kliniċi ta’ l-abort barra l-pajjiż.

  • In-numru totali ta’ nisa f’Malta li jagħmlu abort fi kliniċi barra l-pajjiż u permezz ta’ servizzi ta’ telemediċina onlajn jidher li qiegħed jiżdied b'mod qawwi u kostanti, u l-pandemija setgħet wasslet għal aċċelerazzjoni żgħira fit-tkabbir fid-domanda għal servizzi ta’ abort.


Miktub minn Dr Christopher Barbara


Sorsi ta' dejta:

Iċ-ċifri għall-Ingilterra u Wales inkisbu minn gov.uk

Iċ-ċifri għal Women on Web ġew ipprovduti minn Dr Rebecca Gomperts

Iċ-ċifri għal Abortion Support Network ġew ipprovduti minn Mara Clarke


Comments


bottom of page