Il-Fundaturi Tagħna

Doctors for Choice (Malta) tnediet pubblikament fit-2 ta' Mejju 2019. Fil-bidu tagħna, konna grupp ta' madwar 25 tabib u erbgħa minna ħadu ħsieb l-ewwel preżenzi tagħna fuq il-midja soċjali u kuntatti mal-istampa:

Dr Gilbert Gravino

Dr Gilbert Gravino

"Studjajt fl-Università ta 'Malta, ksibt baċellerat fil-grad tax-xjenza fl-2010 u l-grad mediku tiegħi fl-2015. Bħalissa, qed nieħu taħriġ speċjalizzat fir-radjoloġija klinika fir-Renju Unit. Fil-ħin liberu tiegħi, nieħu gost naħdem fit-tafal, mixi, ċikliżmu u tentattivi sporadiċi fil-qlugħ tad-dinghy.

Inqis is-saħħa pubblika prijorità sabiex titħares u tittejjeb is-saħħa tan-nazzjon tagħna u biex jiġu indirizzati l-inugwaljanzi - il-kura tas-saħħa riproduttiva f'Malta teħtieġ li titjieb biex tilħaq l-ogħla standards mediċi internazzjonali li jinkludu aċċess għal abort sigur. "

Dr Natalie Psaila

Dr Natalie Psaila

"Iggradwajt mill-Università ta 'Malta bħala tabiba fl-2007. Ksibt iċ-ċertifikati MRCGP (Int) u MMCFD tiegħi fl-2013 biex insir speċjalista fil-Mediċina tal-Familja. Meta ma nkunx qed naħdem, issibni nilgħab ma' uliedi, naqra ktieb jew nikteb.

Nemmen li Malta qiegħda lura kumparat ma pajjiżi aktar żviluppati fejn tidħol edukazzjoni sesswali u kura tas-saħħa riproduttiva. Inżomm ukoll id-drittijiet tan-nisa għal qalbi. "

Dr Christopher Barbara

Dr Christopher Barbara

"Iggradwajt bħala tabib mediku mill-Università ta 'Malta fl-2012 u bħalissa qed inlesti taħriġ speċjalizzat fil-psikjatrija ġenerali u psikjatrija għall-anzjani fir-Renju Unit. Jien ukoll Membru tal-Kulleġġ Irjali tal-Psikjatri. Barra minn xogħol, issibni nagħmel mixjiet tul il-kosta jew nippjana l-vjaġġ li jmiss tiegħi barra l-pajjiż.

Nemmen li n-nisa f'Malta m'għandhomx jiġu ttrattati bħala eċċezzjonijiet mediċi minħabba fehmiet morali skaduti, u li Malta għandha tirrikonoxxi l-ħtieġa ta' servizzi tal-abort legali u sikuri bħal pajjiżi oħra. Nemmen li l-għażla tal-abort jgħin lil ċertu nisa f’sitwazzjonijiet diffiċli jżommu saħħa mentali tajba. U, kif nafu lkoll, m'hemmx saħħa mingħajr saħħa mentali. "

Dr Alexander Clayman

Dr Alexander Clayman

"I gradwat bħala tabib fl-2017 u bħalissa qed nistudja għal Masters fis-Saħħa Pubblika (fl-Università ta' Malta) waqt li naħdem fid-dipartiment ta' emerġenza ta' Mater Dei. Jien interessat fis-saħħa pubblika, is-saħħa mentali u l-muturi vintage u ninsab dejjem lest għal diskussjoni. "

Minn dakinhar, Doctors for Choice (Malta) inbidlet b’mod konsiderevoli, u fil-31 ta’ Ottubru 2019 saret NGO irreġistrata bi grupp differenti ta’ membri tal-bord.